Tema

Lydbutikken

Teknologi i øjenhøjde

Teknologi skal tilføre reel værdi for brugeren, ellers bliver det ikke brugt og er blot spild af ressourcer.  Et af ”hjælpemidlerne” er amerikanske Vaddio, der har enheder, som kan håndtere alt fra det lavpraktiske møderum til store auditorier, hvor det er muligt at have autotracking af den, der taler! Det er med det mindset Lydbutikken hjælper virksomheder med implementering af videokonference.

Lydbutikken på Frederiksberg har stået for en lang række, både store og små installationer af video-konferenceudstyr i København og på Sjælland. Virksomheden har en lang kunderække, som er vidt forskellige og derfor har meget forskellige behov, og man møder ofte meget specielle ønsker, som skræddersyes efter kundens ønsker. Men uanset kundens størrelse ser man en krystalklar trend: De lavpraktiske løsninger vinder mere og mere indpas, og for at det skal fungere optimalt, bør man som bruger overveje at få professionel hjælp. En hjælp til at vælge udstyr, der kan gøre bruger-oplevelsen adskillige gange bedre – ofte med få midler. Produkter og teknologi der kan hjælpe brugeren med at få en bedre oplevelse. Det vil også sikre, at brugerne rent faktisk benytter udstyret. Og et af de produkter, som Lydbutikken står for at skulle installere, sikkert som de første i Danmark, er amerikanske Vaddio, der har alt fra helt små løsninger til løsninger med meget avancerede kameraer, der automatisk følger den, der taler.

Videokonference med automatik

Vaddios løsning med autotracking er yderst interessant, da det er muligt at følge den, der taler, selvom han/hun bevæger sig rundt i lokalet. ”Det er en fantastisk velfungerende løsning, som er oplagt til auditorier og andre steder, hvor der er en, der taler og mange, der skal følge med”, forklarer indehaver af Lydbutikken, Klaus Reibke og fortsætter: ”Systemet tillader både at følge men også at zoome ind på den, der taler. Det gør oplevelsen langt mere involverende for beskueren. Man kan lave samme løsning med et eller flere kameraer, der dækker hele rummet. Men det giver ikke samme dynamiske oplevelse, som man kan opnå med Vaddio’s løsning.”

Rent praktisk fungerer Vaddio videokonference med autotracking således, at den, der taler, har en lille trådløs sender på sig, og denne har forbindelse med kameraet. Det er meget, meget enkelt at bruge i praksis og kan udvides til flere brugere i samme rum på én gang. Det er oplagt til møder med flere talere, der har behov for at bevæge sig rundt. Et af områderne, hvor det er helt oplagt, er til auditorier og uddannelsesinstitutioner med remote learning.

Èn boks samler det hele

Lydbutikken fik øjnene op for Vaddio af en helt anden vej end føromtalte. ”Vi oplever en mindre eksplosion i brugere, der benytter deres pc til videokonference. De softwarebaserede løsninger bliver stadig mere populære, da de kan hentes på nettet og installeres som et hvilket som helst andet program. Mange bruger Skype og finder hurtigt ud af, at kvalteten er for ringe. Derfor vælges eksempelvis MS Link (Microsofts videokonference løsning). Det er simple løsninger, som er bedre end Skype. Og en de fleste kan finde ud af benytte uden at skulle sætte sig ind i en masse ny teknologi. Men de fleste opdager hurtigt, at kvaliteten af især lyd og billede er alt for ringe. Man skal anstrenge sig for at høre, hvad der bliver sagt og løsninger med en lille højttaler på bordet, der er tilsluttet computeren, er heller ikke holdbar i længden. Det er en nødløsning, som mange benytter, kan vi se, når der bliver sendt bud efter os”, forklarer Klaus Reibke.

Klaus forklarer, at der er en klar trend hen imod, at man selv vil kunne håndtere videokonference. ”Og her er MS Link og lignende systemer, som er i stand til at levere udmærket kvalitet altså et krav fra mange af vores brugere. Derfor er vores opgave i højere og højere grad at få det optimale ud af det. Og da systemerne faktisk er udmærkede, kan det godt lade sig gøre – også med få midler”.

Brug det eksisterende udstyr til videokonference

Klaus forklarer, at der jo allerede ofte er installeret lyd og/eller video i mange mødelokaler, og man derfor lige så godt kan udnytte de ressourcer. ”Har man et lydanlæg og/eller en projektor eller skærm hængende, er det oplagt at benytte dette sammen med sin computer. Og det kan vi tilslutte, så det er let at bruge, uden at brugerne skal igennem en større uddannelse. Og Vaddio har faktisk en enhed, der med ét USB kabel til computeren formår at samle al lyd og video, så man kan lave videokonference fra sin computer over det eksisterende lydanlæg”.

”Det er klart vores indtryk, at en kunde tænker behov og ikke en teknisk løsning. Og kan jeg koble en eksisterende installation til video-konference – eventuelt via Vaddios systemer – så er det helt oplagt”, forklarer Klaus.

Lydbutikken ser en klar trend mod, at flere og flere vil kunne koble sig op og kunne holde videokonference, eventuelt blot fra små rum, som stillerum eller lignende. ”Og her integrerer vi så det eksisterende udstyr med videokonference, så man let kan komme med sin pc, sætte den til med ét stik og opnå en kvalitet, der ligger langt over det, man kan opnå med sin pc alene. Systemet er billigere end mange store traditionelle videokonferencesystemer, men skal ikke ses som en erstatning for disse. Nærmere som et supplement og et kvalitetsløft til dem, der ikke har midler eller er parate til at ofre penge på et stort system. Måske lige for at se hvor stort behovet for videokonference rent faktisk er”, slutter Klaus Reibke.

 

Af: Peter Hyldahl