Tema

Lyd konference

Lyd i konferencerum

Mikrofoner bliver brugt i firmasammenhæng til konferencebrug, mødelokale, videokonference, Skype net konference og telefon/mobil brug; og alle som en med det formål af forstærke tale. Hvilke mikrofontyper bør vælges til forstærkning af tale i konferencerummet, og hvordan  laver man simple praktiske opstillinger med mikrofoner og tilbehør.

Den almindelige håndholdte mikrofon, som vi ser i hånden hos popsangeren, har sjældent en anvendelse i firmaet. Her er der helt andre modeller og kriterier, som gør sig gældende og de kriterier ændre sig, alt efter den opgave, som skal løses. Men lad os lige opridse nogle simple tekniske punkter og regler omkring mikrofoner. En mikrofon opfatter de trykimpulser, som lyd danner i luften og laver den om til en elektrisk strøm. Man kan derfor betragte en mikrofon som en omstiller fra lydtryk til elektricitet. Den elektriske strøm, som en mikrofon frembringer, er meget lille og den kræver en del forstærkning, før den rigtig kan bruges til noget. Den første forstærkning får mikrofonlyden op på almindelig lydniveau, som vi kender det fra enheder som MP3 afspiller, CD og TV. Denne forstærkning sker i en enhed, som kaldes en forforstærker og som altid er påkrævet. I nogle få tilfælde er forforstærkeren sammenbygget med mikrofonen; men forforstærkeren kan også være indbygget i en mixer, hvis den har mikrofonindgange. Efter forstærkningen kan mikrofonsignalet blandes med andre lydsignaler i mixeren og derefter sendes til en effektforforstærker og et sæt højttalere. I denne artikel ser vi væsentligt på mikrofon, forforstærker og mixer; i en senere artikel i Monitor Business ser vi på brug af højttalere i konferencelokalet.

En fælles mikrofon

Hvis konferencerummet er stort og man sidder lidt spredt, så kan det være en fordel at forstærke talen ved hjælp af mikrofoner. Det fremmer taleforståelsen og betyder, at mødedeltagerne kan arbejde mere koncentreret. Ingen forstærkning resulterer i, at hjernen bruger meget energi på bare at høre efter, og det er trættende og irriterende i længden. Tit behøver mikrofonerne bare at løfte lydtrykket en smule, så er arbejdsforholdene, taleforståelse og udbyttet af mødet blevet meget bedre. Det er svært at sætte en regel for, hvornår forstærkning af tale og derved brug af mikrofoner er nødvendig. Men hvis man skal anstrenge sig det mindste for at høre alle i konferencerummet, så er det påkrævet. I firmasammenhæng er det praktisk, hvis man ikke skal holde mikrofonen i hånden under brug, så det begrænser mikrofonerne til følgende slags: Lavalier, headset, podium og grænseflade mikrofoner.

Hvis det kun er nødvendigt at hæve taleniveauet en smule, så kan det klares med en eller eventuelt flere fælles mikrofoner. Hvis bordet i konferencerummet er aflangt og kan rumme omkring 20 deltager, så kan det være en fordel at bruge mere end en fælles mikrofon. To eller tre mikrofoner vil i reglen være fint, men antallet vil varierer alt efter akustik og indretning; fordel disse mikrofoner jævnt ud over bordet. Hvis der bruges mere end en mikrofon, så er en mixer nødvendig, men denne kan samtidig også bruges til at mikse signaler fra andet AV materiale i konferencerummet.

Som fælles mikrofon er der reelt kun en mikrofon, som er velegnet. Grænseflade mikrofonen er indrettet således, at den lægges på bordet, og selve bordfladen giver en ekstra forstærkning. Den har en halvkugle karakteristik, så den er ikke retningsbestemt, så længe talerne ikke er faldet ned af stolen!! Selvfølgelig vil de personer, som sidder tætteren på mikrofonen, blive forstærket mere, men den regel gælder for alle mikrofoner. Derfor kan det også være en fordel at lægge flere mikrofoner ud på bordet.

Grænseflade mikrofonen er meget diskret og kan have form af en flad firkant eller en skive, så umiddelbart leder det ikke tanken hen på en mikrofon. Det kan også medføre, at den ”mikrofonskræk”, som personer kan lide under, er elimineret. Visse AV afskygninger af grænseflade mikrofonen har indbygget forforstærker, men de fleste kræver en forforstærker, eksempelvis den, som sidder på en mikrofonindgang på en mixerpult. Mikrofonen virker kun optimalt, hvis den bliver placeret på en plan flade, som reflekterer tale.

En ulempe ved grænseflade mikrofonen er, at den opsamler den støj, som sker på bordfladen. Så hvis deltagere i mødet har for vane at tromme eller lave rytmiske slag med en kuglepen, så bliver det også forstærket.

En personlig mikrofon

Hvis akustikken eller dårlig hørelse hos deltagerne kræver en større taleforstærkning i konferencerummet, så kan man bruge en personlig mikrofon til hver deltager. Det giver en mere kontrolleret forstærkning, men betyder også en mere kompliceret opstilling og indkøb af flere mikrofoner og mere udstyr. Her er der flere valgmuligheder, fordi der både kan bruges lavalier, headset eller podium mikrofoner. Der er flere fordele og ulemper ved hver af dem, men generelt er lavalier mikrofonen diskret, let at placere, men pga. placering knap så vellydende, headset mikrofonen er vellydende, men kan være svær at placere og kan irritere brugeren lidt, podium mikrofoner er også vellydende, men den vil nagle mødedeltageren til en fast position uden for meget bevægelsesfrihed foran mikrofonen.

En lavalier mikrofon placeres på brystet, eksempelvis i jakke kraven, på kjolen eller blusen med en lille klemme og sidder således et godt stykke for munden. Mikrofonen bliver på denne måde knap så synlig, dog uden at være skjult. Placeringen er forholdsvis langt fra munden, og den opfatter derfor tale knap så godt. Mikrofonerne er i reglen konstrueret således, at den høje mellemtone i 3-4 kHz område er hævet i mikrofonen. Man kan eventuelt hæve det område lidt mere på den equalizer, som sidder på mixeren og samtidig sænke området omkring 800 Hz, så vil man få en bedre lyd på mikrofonen.

Headset mikrofonen findes i to udgaver, med forskellig karakteristik på mikrofonen. Den fokuserede mikrofon med nyre karakteristik (cardiod) vil være mest velegnet, hvis der en livlig akustik i konferencerummet, mens den ikke fokuserede mikrofon med kugle karakteristik (omni) er mere velegnet, hvis der er en forholdsvis dæmpet akustik i konferencerummet. Problemet med headset mikrofoner er montering og placering. Monteringen kan være lidt kompliceret, men hvis ledningen placeres bag ryggen og mikrofonen tages på bagfra, så fungere det bedst. Placer selve mikrofonen, så den ikke er lige ud for munden, men derimod lidt under munden eller i mundvigen. Nogle headset mikrofoner har en kortere arm og er derfor placeret på kinden og det letter i for sig placeringen, selvom følsomheden og forstærkning ikke er lige så kraftig. Headset mikrofonen har tillige den fordel, at kombineret med hovedtelefon eller earplugs (små hovedtelefoner placeret direkte i øret) er den også velegnet til Skype video konference. Så mikrofonen kan bruges både i konferencelokalet og på nettet til Skype. De andre typer af mikrofoner i denne artikel kan selvfølgelig også bruges til dette, men kombinationen headset mikrofonen og hovedtelefon giver absolut den bedste oplevelse og lyd på Skype konferencen. Se frem til en snarlig artikel i Monitor Business omkring af få den optimale lyd på Skype.

Podium mikrofonen sidder i reglen på en svanehals, placeret på et podium, som sættes på konferencebordet. Mikrofonen er en snævert fokuseret mikrofon, som giver god taleforståelse, og den placeres på bordet foran deltageren med en afstand på ca. en meter. Mikrofonen kræver, at man har hovedet nogenlunde lige ud for mikrofonen. Men det faktum kan også have sine fordele, for hvis man lige skal hviske noget til sin sidemand eller sin sekretær, så kan det gøres, uden at alle kan høre det, netop ved at tage hovedet væk fra mikrofonen. Tit er der også en sluk knap på podiet, så mikrofonen kan slås fra og først aktiveres, når deltageren ønsker det. Selv om podium mikrofonen er snævert fokuseret, så kan den godt have tendens til at opfange en livlig akustik i rummet, pga. den afstand, der trods alt er mellem bruger og mikrofon.

Flere mikrofoner = større kompleksitet

Hvis man bruger flere fælles mikrofoner eller vælger en personlig mikrofon til hver mødedeltager, så er det nødvendigt med større og mere komplekst udstyr. Hver mikrofon kræver en ledning og en mikrofonforstærker. Den simple løsning er at anskaffe en mixer med mindst det antal kanaler, som der er mikrofoner. Mixerproducenter skriver tit antallet af kanaler i oversigten, men her skal man være opmærksom på, at det vigtige er antallet af kanaler med mikrofonindgang. Så selv om der indikeres ti kanaler på mixeren, så er seks af dem måske blot tre stereokanaler med såkaldt linjeindgange, som er yderst brugbare til videolyd, CD og computer; men ikke til mikrofoner. Det er antallet af mikrofonindgange, som mindst skal svare til antallet af mikrofoner.

Mikrofonerne forbindes med mikrofonkabel til mixeren, og mikrofonerne har XLR stik (tre ben), hvis de er i professionel standard. Hvis man gerne vil have mobilitet på en eller to headset eller lavalier mikrofoner, så kan de forbindes trådløst; men det gør opstillingen noget mere kompleks. Mixeren bør anbringes et diskret sted, men samtidig også et sted, hvor den er let at betjene. Det kan anbefales at lade en lydteknik kyndig indstille en god lyd på mikrofonkanalerne. Ligeledes kan det anbefales at indstille en generel lyd på hver kanal og ikke en individuel lyd, som passer til den person, som sidder foran mikrofonen. Det kan lyde som en underlig fremgangsmåde, men det er ud fra den erfaring, at folk sjældent sætter sig på de samme pladser i konferencerummet og man kan ikke, hver gang der er møde, indstille lyden på ny. Så den lydteknik kyndige skal indstille en lyd, der væsentligt tager hensyn til mikrofontype og placering.

Når lyden skal indstilles på mixerens equalizer, så fokuser på de tidligere nævnte områder omkring 800 Hz, som skal dæmpes og 3-4 kHz, som skal hæves, hvis det er lavalier mikrofonerne. Desuden er det også en god ide at bruge det indbyggede lowcut filter på kanalen, eller, hvis det ikke findes, sænke basområdet en smule.

Når den generelle lyd og forstærkning er indstillet, så vil den daglige betjening kun være at tænde for mixer og forstærker til højttalerne og derefter indstille den samlede lydstyrke. Det anbefales kun at have de mikrofoner tændt, som skal bruges, af hensyn til feedback.

Feedback?

Mikrofonerne i konferencerummet forstærker tale, men selvfølgelig også den anden akustiske aktivitet, som der sker i rummet. En del af akustikken er jo den lyd, som kommer ud af højttaleren og hov!…det er jo lyden fra mikrofonerne. Så mikrofonerne opfanger også deres ”egen” lyd på grund af højttalerne og det kan skabe den såkaldte feedback, en rungen eller høje hyl, som sker på eksakte frekvenser. Lyden er velkendt, men frygtelig irriterende.

Der er udstyr, der kan mindske feedback, men det gør opstilling og teknik meget mere vanskeligt. Det bedste middel er at skrue ned; hvis problemet ikke løses af det, så flyt på mikrofoner og højttalere, så mikrofonen ikke peger direkte ind i en højttaler og så der er større afstand mellem mikrofon og højttaler. Feedback har også lettere ved at opstå i akustisk dårlige rum, så hvis problemet er stort, så vil en akustisk regulering af rummet kunne hjælpe på problemet. Og sidst, men ikke mindst, så vil en mikrofon tættere på brugeren kunne mindske chansen for feedback, så her har især headset mikrofonen en fordel, og i særlig grad den fokuserende mikrofon (nyre-karakteristik).

 

Af: Jens Walther